Kontakt

"Bal-Metal" Sp. z o.o. w Likwidacji
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 16
NIP: 951-006-56-41
tel. +48 22 331 24 44
e-mail: balmetal@wp.pl